Hållbarhet

Att resa skall vara för livet

Do good – feel good

Karen Blixen Safaris har handplockat och granskat de hotell, camper och lodger vi  samarbetar med. Vi väljer reseupplevelser till ansvarsfulla destinationer. De flesta av dessa ligger ofta på platser där man behöver turism som allra mest. Din resa ska vara bra för dig, för platsen och människorna som bor där.

Detta är del av Karen Blixen Safaris grundprinciper och på så vis kan vi bidra till att lokalbefolkning gynnas, att kultur och biodiversitet bevaras samt att miljöhänsyn tas. Att vara mitt i naturen ger oss förståelse och kärlek till de storslagna platser vi besöker och vi gör sannolikt mer för att skydda dem.

Social hållbarhet

 • Karen Blixen Safaris arbetar för vara med och förbättra levnadsstandard för människor vi möter:
 • Vi jobbar med operatörer som anställer lokalt från närmiljön samt verkar för goda arbetsvillkor och marknadsmässiga löner. 
 • Vi väljer camper och hotell som stödjer till sjukvårdsinsatser, skolor eller sociala & kulturella projekt

Miljömässig hållbarhet

 • Karen Blixen Safaris arbetar för att bidra till att skydda biodiversiteten på vår planet och förbättra närmiljön på platser vi besöker.
 • Vi väljer oftast glamping eller camping på våra safaris vilket har en lägre miljöpåverkan än ett storskaligt hotell. 
 • Våra operatörer har en stor medvetenhet till skräpet vi genererar. De använder, återanvänder och återvinner så mycket som möjligt. Vi lämnar alltid våra campsites i bästa skick. Plastanvändning minimeras. 
 • Maten lagas från grunden. 

Ekonomisk hållbarhet

 • Karen Blixen Safaris arbetar för att bidra till att generera inkomster lokalt
 • Vi väljer camper och hotell som anställer och utbildar lokalbefolkning
 • Våra camping-operatörer handlar mat längs med vägarna, på lokala marknader eller butiker. Hotellen handlar så mycket lokalt de kan. 
 • Vi samverkar med lokala landägare som betalas för våra campingnätter eller aktiviteter på deras mark
 • Vi betalar parkavgifter som bidrar till hållbara verksamheter till skydd av djur och natur
 • Vi besöker och stöttar lokala hantverksprojekt

 

Mycket mer än ett nyhetsbrev!

Ge oss ditt namn och din mejl, så ger vi dig våra högst personliga nyhetsbrev.